Thẻ: hào 1 biến hỏa địa tấn

Kiến Thức

Luận Giải Quẻ 35 – Hỏa Địa Tấn

Trong hệ thống Kinh Dịch cổ xưa, quẻ Hỏa Địa Tấn hay còn được biết đến là quẻ CÁT đặt ra một loạt các tình huống và triển vọng mà những người tìm kiếm lãnh vực sự nghiệp và thành công có thể đối mặt. Với những đặc trưng và ý nghĩa sâu sắc, quẻ […]

Back To Top